Formularz zgłoszeniowy

Uwaga konkurs zakończony!

Przypominamy o konieczności dołączenia do Formularza Zgłoszeniowego dokumentu potwierdzającego posiadanie wykształcenia muzycznego (np. skan dyplomu, skan legitymacji studenckiej) oraz zaświadczenia z miejsca pracy (jeśli dotyczy).

Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy o przesłanie na adres info@adamdidur.com

 

W związku z zapytaniami odnośnie kryterium wieku, informujemy, że przyjmujemy zgłoszenia osób urodzonych po dniu 1 kwietnia 1986 roku.

 

 

Klauzula wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą
Pobierz
Zgłoszenie na IV Międzynarodowy Konkurs Wokalistyki Operowej im. Adama Didura
Pobierz