News

Regulamin wyboru Ulubieńca publiczności Konkursu

07 kwietnia 2019, Niedziela

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 31/19

Dyrektora Opery Śląskiej w Bytomiu

z dnia 29 marca 2019 r.

 

Regulamin wyboru Ulubieńca publiczności

spośród uczestników III etapu IV Międzynarodowego Konkursu Wokalistyki Operowej im. Adama Didura

 

 1. Każdy z widzów III etapu IV Międzynarodowego Konkursu Wokalistyki Operowej im. Adama Didura ma prawo przystąpienia do głosowania na Ulubieńca publiczności.
 2. Oddanie głosu na Ulubieńca publiczności następuje poprzez zapisanie na bilecie wstępu (upoważniającym do udziału w charakterze widza w przesłuchaniach III etapu) imienia i nazwiska uczestnika III etapu IV Międzynarodowego Konkursu Wokalistyki Operowej im. Adama Didura.
 3. Widz może oddać jeden głos na jednym bilecie.
 4. Głosowanie odbywa się poprzez wrzucenie biletu z głosem do urny przygotowanej przez Organizatora Konkursu, znajdującej się we foyer Opery Śląskiej w Bytomiu.
 5. Głosowanie trwa od godz. 11:00 do godziny 21:30 w dn. 6 kwietnia 2019 r.
 6. Biuro konkursu zlicza głosy i podaje Organizatorowi IV Międzynarodowego Konkursu Wokalistyki Operowej im. Adama Didura wynik wyboru widzów, Organizator niezwłocznie po zliczeniu głosów dostępni wyniki na stronie internetowej www.adamdidur.com.
 7. Fundatorem nagrody dla Ulubieńca publiczności jest Prezydent Miasta Bytom – Mariusz Wołosz.
 8. Nagroda dla Ulubieńca publiczności zostanie wręczona bezpośrednio przez Fundatora w trakcie Koncertu Laureatów IV Międzynarodowego Konkursu Wokalistyki Operowej im. Adama Didura.
 9. Nagroda dla Ulubieńca publiczności wynosi 10 000,00 zł. W przypadku równej ilości największej liczby głosów nagroda zostanie podzielona proporcjonalnie na osoby, które je otrzymały.
 10. Organizator IV Międzynarodowego Konkursu Wokalistyki Operowej im. Adama Didura nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Fundatora nagrody.
 11. Nadzór nad prawidłowością przebiegu wyboru Ulubieńca publiczności sprawuje Organizator.
 12. Niniejszy regulamin udostępniony jest na stronie internetowej www.adamdidur.com.
 13. Głosujący wrzucając głos do urny akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.

wróć do listy