O konkursie

01 Wznowienie konkursu

­­W roku 2019 minie równe czterdzieści lat od I Ogólnopolskiego Konkursu Wokalistyki Operowej im. Adama Didura, organizowanego przez Operę Śląską w Bytomiu. Obecna edycja ma charakter wielokrotnie wyjątkowy i jubileuszowy – jest dziesiątą w całej historii Konkursu i czwartą wśród tych o randze w pełni międzynarodowej.

Powracamy po dłuższej, siedmioletniej  przerwie – ostatni Konkurs miał bowiem miejsce w 2012 roku. Pierwsza edycja odbyła się jesienią 1979 roku. Inicjatorem był ówczesny dyrektor Opery Śląskiej w Bytomiu, Napoleon Siess, który zachęcany przez kierownika literackiego Tadeusza Kijonkę oraz późniejszego pierwszego dyrektora Konkursu Zygmunta Folgę, wystąpił z  projektem do władz ministerialnych, aby właśnie w tym miejscu zorganizować cykliczny, ogólnopolski konkurs wokalistyki operowej.

01 Wznowienie konkursu
02 Cel konkursu

02 Cel konkursu

Konkurs nazwany został imieniem Adama Didura, pierwszego dyrektora bytomskiego teatru operowego, mistrza scen operowych, pedagoga i twórcy śląskiej sceny operowej.

Celem jest prezentacja i promocja młodych talentów w zakresie śpiewu operowego, wyłonienie wśród nich tych najbardziej obiecujących, kontynuacja tradycji związanej z organizacją wydarzenia na deskach Opery Śląskiej, a także popularyzacja wokalistyki operowej wśród kolejnych pokoleń melomanów.

03 Muzyczna kariera

Dla młodych śpiewaków już sam udział jest wyjątkowym wyróżnieniem, otwiera drzwi do muzycznej kariery, a kontakt z najwyższej klasy specjalistami, którzy zasiadają w jury, ma wartość nieocenioną.

Jak pokazuje historia poprzednich edycji, wielu z laureatów właśnie po udziale w tym Konkursie, otrzymało zaproszenia do uczestnictwa w wydarzeniach i innych konkursach organizowanych przez najważniejsze ośrodki muzyczne na całym świecie.

03 Muzyczna kariera
04 Szczegóły konkursu

04 Szczegóły konkursu

IV Międzynarodowy Konkurs Wokalistyki Operowej im. Adama Didura, organizowany jest przez Operę Śląską w Bytomiu przy współpracy Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach.

Odbędzie się w dniach od 31 marca do 7 kwietnia 2019 roku.

Jest adresowany do śpiewaków wszystkich narodowości – absolwentów i studentów akademii i uniwersytetów muzycznych, średnich szkół i konserwatoriów muzycznych, solistów oper i teatrów muzycznych oraz członków chórów zawodowych, którzy w dniu 1 kwietnia 2019 roku nie przekroczą wieku 32 lat.

Uroczyste otwarcie nastąpi 31 marca 2019 roku o godz. 18 w Operze Śląskiej przed spektaklem „Aida” Giuseppe Verdiego.

05 Jury

Do jury zaproszeni zostaną wybitni polscy i zagraniczni śpiewacy i dyrygenci operowi, kompozytorzy oraz dyrektorzy oper. Koncert laureatów zaplanowano na 7 kwietnia 2019 roku o godz. 18 w Operze Śląskiej w Bytomiu, a powtórzony zostanie 9 kwietnia 2019 roku w Teatrze Śląskim im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach.

Ugruntowana pozycja Opery Śląskiej, jej historia, artyści światowej klasy, którzy właśnie tutaj stawiali (i stawiają je kolejni) swoje pierwsze kroki w zawodowej karierze, obecna działalność, realizacje operowe tworzone i z udziałem najwyższej rangi twórców oraz śpiewaków, predestynuje tę instytucję do organizacji wydarzenia tej rangi. Udział w promocji młodych, zdolnych twórców napawa dumą.

05 Jury
06 Muzyczne emocje

06 Muzyczne emocje

Konkurs jest też czasem spotkań muzycznych pełnych emocji i wzruszeń, okazją do pokazania, jak niezależnie od zmieniającej się rzeczywistości, muzyka operowa ma w sobie ponadczasową wartość, wciąż uwielbiana przez kolejne pokolenia melomanów.

Publiczność ma też okazję być świadkiem odkrywania wyjątkowych talentów, prawdziwych gwiazd sceny operowej międzynarodowego formatu. Pragniemy, aby ten okres zapisał się w historii Opery Śląskiej, jako niezapomniany i pełen najpiękniejszych wrażeń.