O konkursie

01 Jubileuszowa edycja

­­W roku 2024 mija równe 45 lat od I Ogólnopolskiego Konkursu Wokalistyki Operowej im. Adama Didura oraz 25 lat od pierwszej edycji międzynarodowej, konkursu organizowanego przez Operę Śląską w Bytomiu. W tym roku obchodzić będziemy również 150-tą rocznice urodzin patrona konkursu Adama Didura. 

Jesteśmy dumni, że nasz konkurs ma tak zakorzenioną tradycję na arenie polskiej sztuki wokalnej. Pierwsza edycja odbyła się jesienią 1979 roku. Inicjatorem był ówczesny dyrektor Opery Śląskiej w Bytomiu, Napoleon Siess, który zachęcany przez kierownika literackiego Tadeusza Kijonkę oraz późniejszego pierwszego dyrektora Konkursu Zygmunta Folgę, wystąpił z  projektem do władz ministerialnych, aby właśnie w tym miejscu zorganizować cykliczny, ogólnopolski konkurs wokalistyki operowej.

01 Jubileuszowa edycja
02 Cel konkursu

02 Cel konkursu

Konkurs nazwany został imieniem Adama Didura, pierwszego dyrektora bytomskiego teatru operowego, mistrza scen operowych, pedagoga i twórcy śląskiej sceny operowej.

Celem jest prezentacja i promocja młodych talentów w zakresie śpiewu operowego, wyłonienie wśród nich tych najbardziej obiecujących, kontynuacja tradycji związanej z organizacją wydarzenia na deskach Opery Śląskiej, a także popularyzacja wokalistyki operowej wśród kolejnych pokoleń melomanów.

03 Muzyczna kariera

Dla młodych śpiewaków już sam udział jest wyjątkowym wyróżnieniem, otwiera drzwi do muzycznej kariery, a kontakt z najwyższej klasy specjalistami, którzy zasiadają w jury, ma wartość nieocenioną.

Jak pokazuje historia poprzednich edycji, wielu z laureatów właśnie po udziale w tym Konkursie, otrzymało zaproszenia do uczestnictwa w wydarzeniach i innych konkursach organizowanych przez najważniejsze ośrodki muzyczne na całym świecie.

03 Muzyczna kariera
04 Szczegóły konkursu

04 Szczegóły konkursu

V Międzynarodowy Konkurs Wokalistyki Operowej im. Adama Didura, organizowany jest przez Operę Śląską w Bytomiu przy współpracy Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach.

Odbędzie się w 2024 roku.

Jest adresowany do śpiewaków, absolwentów i studentów akademii, uniwersytetów muzycznych i konserwatoriów muzycznych, solistów oper i teatrów muzycznych, którzy w dniu   7 października 2024 roku nie przekroczą wieku 32 lat.

 

05 Jury

Do jury zaproszeni zostaną wybitni polscy i zagraniczni śpiewacy i dyrygenci operowi, kompozytorzy oraz dyrektorzy oper. 

Ugruntowana pozycja Opery Śląskiej, jej historia, artyści światowej klasy, którzy właśnie tutaj stawiali (i stawiają je kolejni) swoje pierwsze kroki w zawodowej karierze, obecna działalność, realizacje operowe tworzone i z udziałem najwyższej rangi twórców oraz śpiewaków, predestynuje tę instytucję do organizacji wydarzenia tej rangi. Udział w promocji młodych, zdolnych twórców napawa dumą.

05 Jury
06 Muzyczne emocje

06 Muzyczne emocje

Konkurs jest też czasem spotkań muzycznych pełnych emocji i wzruszeń, okazją do pokazania, jak niezależnie od zmieniającej się rzeczywistości, muzyka operowa ma w sobie ponadczasową wartość, wciąż uwielbiana przez kolejne pokolenia melomanów.

Publiczność ma też okazję być świadkiem odkrywania wyjątkowych talentów, prawdziwych gwiazd sceny operowej międzynarodowego formatu. Pragniemy, aby ten okres zapisał się w historii Opery Śląskiej, jako niezapomniany i pełen najpiękniejszych wrażeń.