Dyrygenci
IV Międzynarodowy Konkurs Wokalistyki Operowej im. Adama Didura

Tadeusz Kozłowski

TADEUSZ KOZŁOWSKI

Studia dyrygenckie ukończył w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie w klasie dyrygentury symfoniczno-operowej prof. Bogusława Madeya. Jeszcze w czasie studiów został zaangażowany do Teatru Wielkiego w Łodzi, gdzie przeszedł wszystkie stopnie kariery dyrygenckiej (asystent dyrygenta, dyrygent, kierownik wokalny, dyrygent-szef orkiestry), by w latach 1981-87 pełnić funkcję dyrektora artystycznego tej sceny.

 

 

 

 

 

więcej

Maciej Tomasiewicz

Absolwent i doktorant Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, gdzie ukończył studia w specjalnościach kompozycja i teoria muzyki oraz dyrygentura symfoniczno-operowa w klasie dra hab. S. Bywalca.

więcej

Franck CHASTRUSSE COLOMBIER

Franck CHASTRUSSE COLOMBIER

 

 

 

więcej