IV Międzynarodowy Konkurs Wokalistyki Operowej im. Adama Didura

 

Patronat Honorowy
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
 

 

KOMITET HONOROWY

Wiceprezes Rady Ministrów Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński
 

 

Wojewoda Śląski
Jarosław Wieczorek

 

Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski
 

 

Prezydent MIASTA Bytom
MARIUSZ WOŁOSZ

 

Prezydent Miasta Katowice
Marcin Krupa

KOMITET HONOROWY

Ewa Bogusz-Moore
Dyrektor naczelny i programowy NOSPR

Renata Borowska- Juszczyńska
dyrektor Teatru Wielkiego w Poznaniu

dr phil. Karol Rafał Bula
muzykolog, prezes honorowy Towarzystwa Muzycznego im. K.Szymanowskiego

Maxymilian Bylicki
dyrektor Instytutu Muzyki i Tańca

dr Daniel Cichy
dyrektor - redaktor naczelny Polskiego Wydawnictwa Muzycznego

Antoni Cygan
JM Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach

prof. zw. dr hab. Ryszard Cieśla
prezes Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków

Waldemar Dąbrowski
dyrektor Teatru Wielkiego - Opery Narodowej

Tadeusz Deszkiewicz
doradca Prezydenta RP., prezes Radia RDC

Janusz Fogler
prezes ZAIKS

Jacek Jekiel
dyrektor Opery na Zamku w Szczecinie

Ewa Kafel
dyrektor Instytucji Promocji i Upowszechniania Muzyki "Silesia" w Katowicach

Beata Klatka
dyrektor Międzynarodowego Konkursu Wokalnegi im. S. Moniuszki w Warszawie

ks. prof. dr hab. Jan Kopiec
biskup diecezji gliwieckiej

prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk
JM REktor Uniwersytetu Ślaskiego w Katowicach

Paweł Królikowski
prezes zarządu głównego ZASP

Bogusław Nowak
dyrektor Opery Krakowskiej

Małgorzata Małaszko-Stasiewicz
dyrektor - redaktor naczelny Polskiego Radia "Dwójka"

Krzysztof Marciniak
zastępca dyrektora ds. artystycznych Teatru Wielkiego w Łodzi

Elżbieta i Krzysztof Pendereccy

Barbara Schabowska
dyrektor TVP Kultura

Tadeusz Sierny
redaktor naczelny Miesięcznik Społeczno-Kulturalnego "Śląsk"

Abp Wiktor Sworc
Metropolita katowicki

Waldemar Szybiak
dyrektor Festiwalu im. Adama Didura w Sanoku

prof. dr hab. Władysław Szymański
JM Rektor Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach

Robert Talarczyk
dyrektor Teatru Śląskiego im. S. Wyspiańskiego w Katowicach 

Adam Wesołowski
dyrektor Filharmonii Ślaskiej im. H.Mi. Góreckiego

Alicja Węgorzewska-Whiskerd
dyrektor WArszawskiej Opery Kameralnej

Tomasz Zjawiony
prezes Regionalnej Izby Gospodarczyj w Katowicach