Harmonogram konkursu

INAUGURACJA

31 marca (niedziela), Opera Śląska w Bytomiu

13:00-16:00  Rejestracja uczestników Konkursu (potwierdzenie zgłoszeń) w Biurze Konkursu (Wejście do Opery od strony kasy biletowej)

14:00 – Możliwość przeprowadzenia prób z akompaniatorami w salach korepetytorskich

18:00 – Uroczysta inauguracja Konkursu (Scena Główna Opery Śląskiej)

 

I ETAP

1 kwietnia (poniedziałek), Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

8:30 – Możliwość przeprowadzenia prób z akompaniatorami w salach korepetytorskich nr 16, 17, 20 i 21, I piętro

9:15 – Pierwsze posiedzenie Jury, przyjęcie Regulaminu Jury, wybór Przewodniczącego (Sala Konferencyjna Akademii Muzycznej)

9:00-10:00 – Próby w salach korepetytorskich nr 16, 17, 20 i 21, I piętro dla uczestników występujących w przedpołudniowej sesji przesłuchań

10:00-14:00 – Przedpołudniowa sesja przesłuchań (Aula Akademii Muzycznej)

14:00-16:00 – Przerwa obiadowa (patio Akademii Muzycznej)

                          Zamknięte próby w salach korepetytorskich nr 16, 17, 20, 21, I piętro dla uczestników
                          występujących w popołudniowej sesji przesłuchań

Uwaga:
15:00-15:45
­– Złożenie kwiatów na grobie Adama Didura

16:00-21:00 – Popołudniowa sesja przesłuchań (Aula Akademii Muzycznej)

Osobom zainteresowanym zapewniamy zorganizowany przejazd do/z Katowic. Wyjazd o godz. 8:15 oraz 13:30 spod siedziby Opery Śląskiej ul. Moniuszki 21-23; transport powrotny przewidziany jest o godz. 14:15 oraz 21:15 z parkingu Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach. Osoby zainteresowane przejazdem prosimy o kontakt z Biurem Konkursu tel. +48 733 736 100

 

2 kwietnia (wtorek), Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

8:30 – Możliwość przeprowadzenia prób z akompaniatorami w salach korepetytorskich nr 16, 17, 20 i 21, I piętro

9:00-10:00 – Próby w salach korepetytorskich nr 16, 17, 20 i 21, I piętro dla uczestników występujących w przedpołudniowej sesji przesłuchań

10:00-14:00 – Przedpołudniowa sesja przesłuchań (Aula Akademii Muzycznej)

14.00-15:00 – Przerwa obiadowa (patio Akademii Muzycznej)

Uwaga:
14:00 – Drugie posiedzenie jury

ok. 15:00 – Ogłoszenie nazwisk uczestników dopuszczonych do II etapu Konkursu

Osobom zainteresowanym zapewniamy zorganizowany przejazd do/z Katowic. Wyjazd o godz. 8:15 spod siedziby Opery Śląskiej ul. Moniuszki 21-23; transport powrotny przewidziany jest o godz. 14:15 z parkingu Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach. Osoby zainteresowane przejazdem prosimy o kontakt z Biurem Konkursu tel. +48 733 736 100

 

II ETAP

3 kwietnia (środa), Opera Śląska w Bytomiu

9:00-10:00 – Zamknięta próba akustyczna dla uczestników występujących w przedpołudniowej sesji przesłuchań (Scena Główna Opery Śląskiej)

11:00-14:00 – Przedpołudniowa sesja przesłuchań (Scena Główna Opery Śląskiej)

14:00-16:00 – Przerwa obiadowa (sala szkoleniowa 070, parter)

                          Zamknięta próba akustyczna dla uczestników występujących w popołudniowej sesji przesłuchań (Scena Główna Opery Śląskiej)

16:00-20:00 – Popołudniowa sesja przesłuchań (Scena Główna Opery Śląskiej)

 

Próby odbywać się będą w salach korepetytorskich:
Sala im. Natalii Stokowackiej - nr 277, II piętro 
Sala im. Bogdana Paprockiego - nr 280, II piętro
Sala im. Andrzeja Hiolskiego - nr 198, I piętro
Sala im. Wiesława Ochmana - nr 091, parter
Sala koncertowa im. Adama Didura - nr 170/4, I piętro

 

4 kwietnia (czwartek), Opera Śląska w Bytomiu

9:00-10:00 – Zamknięta próba akustyczna dla uczestników występujących w przedpołudniowej sesji przesłuchań (Scena Główna Opery Śląskiej)

11:00-14:00 – Przedpołudniowa sesja przesłuchań (Scena Główna Opery Śląskiej)

14:00-16:00 – Przerwa obiadowa (sala szkoleniowa 070, parter)

      Zamknięta próba akustyczna dla uczestników występujących w popołudniowej sesji przesłuchań (Scena Główna Opery Śląskiej)

16:00-20:00 – Popołudniowa sesja przesłuchań (Scena Główna Opery Śląskiej)

Uwaga:
20:15
– Trzecie posiedzenie Jury

ok. 21:00 – Ogłoszenie nazwisk uczestników dopuszczonych do III etapu Konkursu

 

Próby odbywać się będą w salach korepetytorskich:
Sala im. Natalii Stokowackiej - nr 277, II piętro 
Sala im. Bogdana Paprockiego - nr 280, II piętro
Sala im. Andrzeja Hiolskiego - nr 198, I piętro
Sala im. Wiesława Ochmana - nr 091, parter
Sala koncertowa im. Adama Didura - nr 170/4, I piętro

 

PRÓBA Z ORKIESTRĄ OPERY ŚLĄSKIEJ

 

5 kwietnia (piątek), Opera Śląska w Bytomiu

10:00-14:00 – Próba z Orkiestrą Opery Śląskiej (Scena Główna Opery Śląskiej)

14:00-16:00 – Przerwa obiadowa

18:00-22:00 – Próba z Orkiestrą Opery Śląskiej (Scena Główna Opery Śląskiej)

 

III ETAP

 

6 kwietnia (sobota), Opera Śląska w Bytomiu

11:00-14:00 – Sesja przesłuchań z Orkiestrą Opery Śląskiej (Scena Główna Opery Śląskiej)

14:00-16:00 – Przerwa obiadowa (sala szkoleniowa 070, parter)

18:00-21:00 – Wykonanie arii w kostiumie z grą sceniczną (Scena Główna Opery Śląskiej)

Uwaga:
21:00
– Czwarte posiedzenie Jury

ok. 23:00 – Ogłoszenie wyników Konkursu

 

7 kwietnia (niedziela), Opera Śląska w Bytomiu

10:00-14:00 – Próba orkiestrowa koncertu laureatów (Scena Główna Opery Śląskiej)

14:00-16:00 – Przerwa obiadowa (sala szkoleniowa 070, parter)

17:00 – Briefing prasowy

18:00 – Uroczysta gala wręczenia nagród oraz Koncert laureatów w Operze Śląskiej

   Po koncercie – Spotkanie uczestników Konkursu i zaproszonych gości (Sala Koncertowa im. Adama Didura)

 

9 kwietnia (wtorek), Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach

13:00 – Przerwa obiadowa (sala szkoleniowa 070, parter)

14:30 – Wyjazd autobusu spod Opery Śląskiej do Teatru Śląskiego w Katowicach

15:00 – Próba w Teatrze Śląskim w Katowicach

18:00 – Koncert laureatów w Teatrze Śląskim w Katowicach